THY kimlerin pilot olmayacağını açıkladı

Türk Hava Yolları’nın ikinci pilot alım ilanına büyük ilgi oluştu. Kurum buna istinaden hangi adayların pilot olamayacağını da duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın kendi pilotunu yetiştirdiği Uçuş Akademisi’ne üniversite mezunlarının pilotolmak için başvuruları dünden itibaren başladı. 29 Ağustos 2019 saat 15.00’a kadar yayında kalacak olan yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanı üniversite mezunlarından yoğun ilgi görüyor. THY başvuruları kabul edilmeyecek sağlık şartlarını da detaylı açıkladı. 

Sağlık durumu uçuşa elverişli olan seçme süreçlerinde başarılı olan adaylar işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecek.

THY’NİN İŞYERİ HEKİMLERİ DE İŞE GİRİŞTE SAĞLIK KONTROLÜ YAPACAK

THY Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri İşe Giriş Muayenesi sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) herhangi bir hastalık tanısı, özgeçmişte ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir durumu tespit ettiklerinde İş Sağlığı ve Güvenliği mezvuatı gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacak.

Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzuat gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması halinde THY işyeri hekimleri iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilecek. THY, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahip. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamıyor. 

THY TARAFINDAN İŞE GİRİŞLERİ KABUL EDİLMEYECEK HASTALIKLAR/TANILAR

GÖZ HASTALIKLARI

Renkli görme bozukluğu:Ishihara testi tam okunmalıdır. Hata yapan adayın renkli görme bozukluğu derecesi farketmeksizin işe alımı gerçekleşmez

Keratokonos:Geçmişte ameliyat olanlar da dahil, tüm vakalar

Miyopi:Her bir göz için ayrı -5 Derecenin ve üstü

Astigmatizma:Her bir göz için ayrı 2 derecenin ve üstü

Hipermetropi:Her bir göz için ayrı +4 derecenin ve üstü

Diğer göz hastalıkları:Ambliyopi, anizokori, diplopi, görme alanlarında skar, katarakt, retinopati, glokom durumları lasık sonrası testlerde görme düşüklüğü vs

KBB HASTALIKLARI

İşitme kayıpları:Her bir kulak için Odyometri testinde her frekansta 30 dB ve üstü işitme kayıplarında

Kulak zarı ameliyatları:Tüm adaylar

Timpanogram:Östaki disfonksiyonu olanlar

Otoskleroz:Tüm adaylar

ENDOKRİN VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

Tiroid hastalıkları:İlaç kullanım durumu farketmeksizin herhangi bir tiroid hastalığının bulunması

Kan şekeri ile ilgili hastalıklar:Kan şekeri bozukluğu olan tüm adaylar (şeker hastalığı, insülin direnci, kan şekeri düşüklüğü) geçmişte tedavi olanlar dahil

Glukoz 6 fosfat Dehidragonez enzim eksikliği:Doğuştan olan enzim bozuklukları

BULAŞICI HASTALIKLAR

Bulaşıcı hastalıklar:Geçmişte geçirilmiş tedaviler dahil olmak üzere, tüm bulaşıcı hastalıklar (HIV, Sifiliz, Aktif hepatit B taşıyıcıları, aktif hepatit hastalıkları…)

KALP HASTALIKLARI

Kalp hastalıkları:Tüm kalp hastalıkları; doğuştan kalp anomalisi olanlar, ritm bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, tansiyon düşüklüğü, yüksekliği, kalp damar hastalıkları, varis vs…Geçmişte tedavi olanlar dahil

NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Tüm nörolojik hastalıklar:Tüm nörolojik hastalıklar; Epilepsi, Multiple Skleroz, İnme vs. Geçmişte tedavi olanlar dahil

Tremor:Nörolojik bozukluğa bağlı esansiyel tremor da dahil tüm adaylar

KAS İSKELET SİSTEMİ

Skolyoz:Omurga Eğriliği açısı ölçümünde 20 derece ve üstü olanlar

Omurga hastalıkları:Bel fıtığı, boyun fıtığı ve geçirilmiş bu hastalıklarla ilgili ameliyatlar ve güncel MR sonucunda tespit edilenler

Kemik kırılması sonrası platin uygulaması:Geçmişte kemik kırılması gibi sebeplerle platin veya vida takılması

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI 

Tüm sindirim sistemi hastalıkları:Safra Kesesi Taşı, Doğuştan gelen hastalıklar, ösefagus varisi , Crohn hastalığı, Ülseratif Kolit , otoimmun iltihabi hastalıklar vs..

Ameliyatlar:Büyük ameliyatlar (mide küçültme, dalak alınması, vs..)

ÜREME VE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

Böbrek taşı:Boyutu ve yeri farketmeden tüm böbrek taşları

Doğuştan böbrek hastalıkları:Tüm adaylar

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Tüberküloz:Aktif veya geçirilmiş tüm vakalar

Pnömotoraks:Geçmişte pnömotoraks öyküsü olması

KAN HASTALIKLARI

Talasemi taşıyıcılığı:Hemogram testinde HCT’nin 32 altında HB’nin 10’un altında olması

KANSERLER

Tüm kanser tanıları:Geçmişte tedavi olan veya şu an kanser tanısı olan tüm adaylar

ROMATİZMAL HASTALIKLAR

Tüm romatizmal hastalıklar:Geçmişte tedavi olan veya şu an tanısı olan tüm adaylar

PSİKİYATRİK HASTALIKLAR

Depresyon ve diğer duygudurum bozuklukları, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, alkol veya madde bağımlılığı psikotik bozukluk:Geçmişte tedavi olan veya halen tedavisi devam etmekte olan tüm adaylar

SAĞLIK SERTİFİKASINDA KISITLAMALAR

GÖZLÜK KISITLAMALARI HARİÇ KISITLAMALARIN TÜMÜ (SIC, OML, TML, RXO, OAL,OOL,MCL…vs):Tüm adaylar

DİĞER DURUMLAR/TANILAR

Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,

Geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzut gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması, durumları dikkate alınarak ayrıca değerlendirilecek ve adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verilecek.

EN AZ ÖNLİSANS MEZUNU OLMA ŞARTI VAR

Pilotluk için en az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil oluyor. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemseniyor. Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak.Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı olacaklar. Diğer çalışanların yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkƒnına da sahip olacaklar. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları’nda uçacaklar.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR 

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

-Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

-Daha önce THY A.O. ve THY A.O. nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

-TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

-IELTS (Genel veya Akademik): 6 (speaking : min.6) 

-En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR

Şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekiyor. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecek. Hƒlihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecek. Dil belgesi bulunmayan en az lisans derecesinde mezun adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri

-İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)

-DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

-CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

-Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

-Sağık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Güncel süreç akışı; 

-İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır) 

-Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir. 

-DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi) 

-İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır. 

-CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi) 

-DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır. 

-Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo ölçümü

-CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır. 

-Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Related posts

Leave a Comment